Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozná se dyslexie už v předškolním věku?

17. 3. 2010

Pozná se dyslexie už v předškolním věku?

Klíčová slova: předškolák učení vzdělávání

Je vaše dítě v určitých činnostech ve školce poněkud pomalejší? Dá se podle toho odvodit, že bude trpět ve škole dyslexií?

Dyslexie se definuje jako obtíže při nácviku čtení a psaní, takže se plně projeví až při nástupu do školy – resp. při učení se číst a psát. Vzhledem k tomu, že jsou obtíže vyvolané nerovnoměrným dozráváním mozku, objevují se už v předškolním věku jisté deficity, opoždění v oblasti sluchového a zrakového vnímání, krátkodobé a pracovní paměti, v řeči, určitých psychických procesech, takže je možné takto rizikové děti diagnostikovat již v předškolním věku.

Čtěte také:

Problémy ve škole - může za ně dyslexie a dysgrafie?

Jak poznám, že dítě trpí specifickou poruchou učení?

EEG Biofeedback – spása pro poruchy učení?

Hovoří pro to mnoho výzkumů, které se na tuto problematiku na celém světě zaměřují. Výsledky se liší v pojmenování nejčastějších potíží, podle jichž lze riziko dyslexie potvrdit.

Patří sem obvykle:

 • jemná motorika (přepisování, navlékání korálků, stavba věže z kostek...)
 • obtíže v zapamatování písmen (tvary, zrcadlově obrácená písmena...)
 • nesprávná výslovnost
 • rychlé jmenování čísel nebo písmen, zachovávání příslušného pořadí při vyjmenovávání

Speciální pedagožka Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. shrula pro rodiče tyto rizikové oblasti:

Biologická rovina

 • genetická zátěž – dyslektik v rodině
 • problémy v těhotenství nebo obtížný porod
 • zdravotní obtíže vyplývající z anamnézy

Kognitivní (poznávací) funkce

 • opoždění vývoj řeči
 • slabší slovní zásoba
 • problémy s rýmováním
 • neschopnost opakovat „nesmyslná“ slova
 • potíže v jemné a hrubé motorice
 • potíže se zapamatováním (trvá mu delší dobu, než si osvojí dovednost, nebo zapamatuje poznatek)
 • nedostatečně rozvinutá krátkodobá paměť pro slova (nedokáže zopakovat na sebou dny v týdnu, barvy, tvary, neopakuje písmena, čísla...)

chování dítěte

 • obtížně se soustředí, je extrémně neklidné, rozptyluje se
 • podrážděnost ukazuje na nějaké obtíže
 • vyhýbá se určitým aktivitám (nekreslí, necvičí...)
 • obtížně navazuje kontakty s vrstevníky
 • špatně si pamatuje cestu, směr...

Dyslexie je specifická porucha učení, které lze vhodným vzděláváním v podstatě předcházet. Je důležité rizikové dítě sledovat v chování, kterým se odlišuje od ostatních. Pokud zjistíte více rizikových faktzorů, obraťte se na odborníky (např. v pedagogicko-psychologických poradnách).

Zdroj: Olga Zelinková: Dyslexie v předškolním věku? Portál

autor: Redakce